Ajokorttilaki 2018

Uusi ajokorttilaki astuu voimaan 1.7.2018. Lain muutokset muuttavat ryhmän 1 ajokorttiluokkien, eli niinsanottujen kevyiden ajokorttiluokkien, opetusvaatimuksia. 

Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että henkilöautokortin (B) pakolliset opetusmäärät vähenevät ja B-kortin suorittaminen muuttuu yksivaiheiseksi. Samanaikaisesti vastaavasti tutkinnot vaikeutuvat merkittävästi. Ajokorttilain muutoksen seurauksena vastuu oppimisesta siirtyy yhä enenemässä määrin oppilaalle itselleen. Me Kissanmaan Autokoulussa tulemme kuitenkin edelleen tarjoamaan oppilaillemme alan parhaat opetusmetodit ja opetuskäytännöt liikenteen salojen oppimiseen. Olemme muunmuassa ottamassa käyttöön kaikkiin ajokorttiluokkiin markkinoiden moderneimman ja edistyneimmän sähköisen oppimisympäristön sekä kaikille oppilaillemme rajattoman teoriakoeharjoittelun netissä varmistaaksemme täten myös tulevaisuudessa laadukkaan ajo-opetuspalvelun kaikille oppilaillemme. Tarvittavat oppimateriaalit kuuluvat meillä myöskin aina kurssien hintaan.

1.7. voimaantulevan lakimuutoksen jälkeen jokaisen ensimmäistä ajokorttiaan suorittavan on osallistuttava teoriapohjaiseen turvallisuuskoulutukseen, joka on kestoltaan 4h. Tämän jälkeen oppilas aloittaa ajotunnit ja varsinaisen ajoharjoittelun. Mikäli sinulla on jo ajokortti, tai olet aloittanut ajokortin suorittamisen ennen uuden lain voimaantuloa, ei sinun tarvitse suorittaa turvallisuuskoulutusta enään erikseen. 

1.7. voimaantulevan lakimuutoksen jälkeen henkilöautokortin (B) vähimmäisajotuntimäärä on 10h. Tämän lisäksi jokaisen B-korttia suorittavan oppilaan on osallistuttava riskientunnistamiskoulutukseen ennen ajotutkintoa. Riskientunnistamiskoulutus vastaa sisällöltään hyvin pitkälti entistä syventävää vaihetta. Riskientunnistamiskoulutus sisältää 4 ajotuntia ja 4 teoriatuntia. 

Huomioitavaa on, että sellaiset B-oppilaat, jotka suorittavat tällä hetkellä ajokorttia, mutta eivät suorita ajotutkintoa hyväksytysti ennen lakimuutoksen voimaantuloa 1.7.2018 joutuvat suorittamaan myöskin riskientunnistamiskoulutuksen ennen "inssiä". Usein kysyttävä kysymys onkin, että tuleeko ajokorttia sitten tämän vuoksi kalliimmaksi? Hetkellisesti kyllä, sillä oppilaalle aiheutuu lain vaatiman riskientunnistamiskoulutuksen suorittamisesta lisäkulu. Huomioitavaa kuitenkin on, että lakimuutoksen voimaantulon seurauksena kaikki ajotutkinnon jälkeen suoritettavat jatkovaiheet poistuvat. Tämän seurauksena ajokortti tulee lopulta useita satasia halvemmaksi kuin ns. vanhalla opetusmallilla suoritettu. Lisäksi lakimuutoksen voimaantultua hyväksytyn ajotutkinnon suoritettuaan B-oppilas saa välittömästi ns. pitkäaikaisen ajoluvan. 

Ajokorttilain uudistuksen myötä jokaisen on hyvä pitää mielessä se, että ajo- sekä teoriakokeita kehitetään viranomaisten toimesta aktiivisesti. Molempien, sekä ajo- että teoriakokeiden, vaatimustaso tulee nousemaan merkittävästi. Teoriakokeen kysymysten määrä lisääntyy ja painotus muuttuu yhä enenemässä määrin liikenneturvallisuuden suuntaan. B-kortin ajotutkinto pitenee ja vaatimukset osaamiselle sekä sen osoittamiselle tiukkenevat merkittävästi. 

Varmistaaksemme B-oppilaidemme erittäin hyvän menestyksen ajotutkinnoissa myös lakimuutoksen jälkeen, tulemme tarjoamaan ajo-opetusta jatkossakin mahdollisimman paljon aina oikealla autolla oikeassa liikenneympäristössä. Henkilöautokurssin suorittamiseen on tarjolla kaksi eri kurssipakettia, joiden hintoihin ja tarkempiin kurssisisältöihin pääset tutustumaan täällä. Simulaattorikoulutusta käytämme vain normaalin ajotuntiopetuksen tukena oppilaan näin halutessa ja valitessa. Meillä oppilas voi aina valita siis myös sellaisen kurssipaketin, jossa kaikki opetus annetaan henkilöautolla oikeassa liikenneympäristössä. 

Moottoripyöräkorttien (A1, A2, A) vähimmäisopetusmäärä vähenee  1.7. voimaantulevan lakimuutoksen jälkeen siten, että pakollista ajo-opetusta on kaikissa prätkäluokissa lakimuutoksen jälkeen 5h. Aikaisemmat ajokortit eivät vaikuta opetusmääriin. Moottoripyöräkursseihin tulemme tarjoamaan kahta eri opetuspakettia, joiden ero on tarjottavassa ajotuntimäärässä. Ensimmäinen paketti sisältää lain vaatiman minimimäärän ajo-opetusta, toinen puolestaan muutaman tunnin enemmän. Oppilas saa itse valita kumman paketin suorittaa. Moottoripyöräkurssien tarkempiin hintoihin ja kurssisisältöihin pääset tutustumaan täällä.

1.7. voimaantulevan lakimuutoksen jälkeen mopo- ja mopoautokortista poistuu pakollinen vähimmäisajo-opetus (ennen lakimuutosta min. 3h) ja pakollista opetusta on siis vain 4h teoriapohjainen turvallisuuskoulutus. Samanaikaisesti teoriakokeen vaatimustaso nousee ja mopon käsittelykoe sekä mopoauton ajokoe pysyy näillänäkymin nykymuotoisena. Pääseekö mopo- tai mopoauto-oppilas sitten läpi haastavasta käsittely- tai ajokokeesta ilman ajoharjoittelua? Vastaus on hyvin yksiselitteinen: Ei. Tulemme tästä syystä myöskin jatkossa tarjoamaan mopo- ja mopoautokorttia suorittaville oppilaillemme  ns. kokonaisia kursseja, joihin sisältyy myös ajotunteja. Mopo- ja mopoautokurssien hintoihin ja tarkempiin kurssisisältöihin pääset tutustumaan täällä.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä ajokorttilakiin liittyen, ota yhteyttä autokoulun toimistoon! Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin. :)

Halutessasi voit tutustua tulevaan ajokorttilakiin myös Trafin sivuilla.

Kaikkien kurssiemme päivitetyt hinnat ja kurssisisällöt löydät täältä ja tarkemmat kurssiaikataulut ja alkamisajankohdat etusivulta!

KISSANMAAN AUTOKOULU KY

Kissanmaankatu 4
33520 Tampere

Ota yhteyttä!

Puhelin: (03) 255 7725
Email: kissanmaanautokoulu@gmail.com

Toimisto avoinna:

Ma-Ti klo 10-17, Ke-To klo 12-17, Pe Suljettu.
Sähköpostitse tavoitat meidät Ma-Pe klo 9-17.