Kissanmaan Autokoulu

Se Tampereen autokoulu.

Ikäpoikkeuslupa

Suunnitelmissa suorittaa B-luokan ajokortti ikäpoikkeusluvalla jo 17-vuotiaana?

Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla ajokortin voi saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Erityisiä syitä ovat Traciomin mukaan esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat:

 • pitkät etäisyydet kodin ja työ-, opiskelu-, työharjoittelu- tai harrastuspaikan välillä
 • puuttuvat tai puutteelliset joukkoliikenneyhteydet
 • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat vähintään tunnin kestävät kokonaismatka-ajat per suunta tai yli tunnin kestävät julkisen liikenteen odotusajat useimpina päivinä viikossa.

Luvan myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa arvioidaan nuoren kulkemis- ja ajokorttitarvetta kokonaisuutena.

Edellämainitun lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon:
 • ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvan perheen tilanteessa (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema)
 • samassa taloudessa asuvan perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät säännölliset kulkemis- tai kuljettamistarpeet.

Kuinka ikäpoikkeuslupaa haetaan?

Lupaa saa hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen 17 vuotis synttäriä. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan kolme kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti tai vaihtoehtoisesti postittaa. Lisätiedot ja ohjeet löydät Traficomin ylläpitämältä ajokortti-info sivustolta. Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite)
 • oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla oppimista varten
 • työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia
 • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen
 • seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta
 • lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta
 • muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin sähköisesti tai postitse.

Ohjeet ja lisätiedot löydät Traficomin ylläpitämältä ajokortti-info sivustolta. 

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä Traficomin mukaan noin kaksi kuukautta. Lupa-asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Huomioithan, että sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä Traficom perii maksuasetuksen mukaisen maksun (110 €). Lasku lähetetään asiakkaalle heti, kun päätös on tehty.

Jo lukuisat oppilaat ovat suorittaneet ajokortin kauttamme ikäpoikkeusluvalla!
Meillä Kissanmaan Autokoulussa B-kortin suorittaminen ikäpoikkeusluvalla onkin tehty erittäin helpoksi ja edulliseksi. Valitset vain mieleisesi aloituspäivän ja ilmoittaudut mukaan kurssille! Tarkat tiedot alkavista kursseistamme löydät etusivulta. Tervetuloa kurssille!